__________________________________________________________________________

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate înînvaţămantul superior”

Titlul proiectului: Creșterea calității în învățămîntul superior de marină prin îmbunătățirea programelor de studii conform convenției internaționale STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), cu amendamentele de la Manilla, în vederea corelării competențelor absolvenților cu nevoile angajatorilor pieței mondiale a muncii

  Skip course categories

  Course categories


  Skip available courses

  Available courses

  Seamanship

  Managementul Sistemelor Portuare

  Guest access - no user/password required

  Raport de dezvoltare profesionala

  Utilizarea TIC si a solutiei software dezvoltate in activitatile de predare/invatare

  Sesiune de comunicari stiintifice a studentilor

  ECDIS-Trecerea de la Hartile de Hartie la Hartile Electronice

  Dezvoltarea capacitatilor de leadership si lucru in echipa

  Transportul naval si sustenabilitatea mediului

  Concepte de operare a navelor de transport maritim